Nyheter

Både glade og lei seg for at eksamen er avlyst

På grunn av koronaviruset ble alle eksamener avlyst for 10. trinn. Elevene sitter igjen med blandede følelser.

TEKST: Othelie Bergqvist FOTO: https://www.flickr.com/photos/bitjungle/4646471157

I forbindelsen med Koronautbruddet har regjeringen tatt en beslutning om at alle muntlige og skriftlige eksamener er avlyst for 10. trinn over hele landet. Eksamen skulle egentlig skje i slutten av mai og begynnelsen av juni, men nå blir det vanlig skole helt fram til sommerferien i stedet.

Elevene på Åsheim ungdomsskole ser både positive og negative følger av avlysningen.

Delte meninger

- Jeg synes regjeringa tok det rette valget ved å avlyse alle eksamener i grunnskolen. Det ville ha blitt vanskelig for elever å forbedre karaktersnittet sitt på eksamen i år, mener Halvor fra 10C.

Vilde fra 10A mener det er både bra og dårlig at eksamen er avlyst.

- Det dårlige med at eksamen er avlyst, er at folk som sliter med å være på skolen og klare å konsentrere seg, kanskje vil synes det er enda vanskeligere framover nå, forteller hun.

Det hun synes er bra med at eksamen er avlyst, er at folk ikke trenger å stresse over hvordan det vil gå på eksamen. De kan i stedet fokusere på å få gode standpunktkarakterer i alle fag.

Også Dema fra 10C sier at det finnes både positivt og negative sider med at eksamen er avlyst, men hun synes de negative sidene veier tyngst.

- Vi har jobbet og forberedt oss til eksamen i snart tre år, og eksamen kan være med på å dra opp snittet ditt. Vi vil ikke ha den samme erfaringen som de andre årskullene når vi kommer på videregående, sier Dema, som benytter anledningen til å skryte litt av lærernes jobb i den rare situasjonen vi er inne i.

- Hjemmeskole virket chill i starten. Du kunne sitte og gjøre skole fra sengen. Men det har vært mye stress med hjemmeskole i forhold til vanlig skole. Jeg vil gjerne takke lærerne for den jobben de gjør. De gjør sitt beste og prøver å rekke over alle som trenger hjelp i timene, sier en takknemlig Dema. 

Alle får vitnemål

Ivar Brå er spansk-, engelsk- og samfunnsfagslærer på 10. trinn. Han sier at elevene går glipp av en erfaring.

- Nå vil et helt årskull gå ut av av 10. trinn uten å ha opplevd hvordan det er å forberede seg på og gjennomføre en skriftlig og en muntlig eksamen. Mange elever får bedre karakter på eksamen enn de har i standpunkt, men nå får ingen denne muligheten til å forbedre "snittet" sitt, oppsummerer han.

Ivar forteller at avslysningen ikke vil ha noen konsekvenser for valg av videregående skole eller jobbmuligheter i framtida. Han ber alle elever huske på  at det å gå på videregående skole er en rettighet i Norge.

- Alle får vitnemål med standpunktkarakterer i alle fag, og alle kommer inn på en videregående skole, forsikrer han.

Den eneste forskjellen på vitnemålene, er altså at ingen 04-ere i hele Norge vil ha noen eksamenskarakterer på vitnemålet fra grunnskolen.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA