Erna Solberg besøkte Åsheim!

Første fredagen i februar fikk skolen besøk av Erna Solberg. Hun fikk omvisning på skolen, rektor snakket med henne om oppvekstvilkår på Heimdal og SIKT fikk et eksklusivt intervju. 

Les mer og se video fra besøket her! 

TEKST: Eline og Trine VIDEO: Tina

Erna var på besøk i Trondheim i forbindelse med valgkampen, og skulle besøke skoler. Hun hadde med seg Kent Ranum, som er ordførerkandidat i Trondheim, tidligere minister og Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland, og en politisk rådgiver. En journalist fra NRK var også til stede. 

Erna på besøk på 10.trinn

Hva skjedde under besøket? 

Den tidligere statsministeren kom til skolen 11.30. Vi i SIKT på Åsheim møtte henne på biblioteket og hilste. Videre gikk hun til 10ende arealet, der hun hilste på elever og spurte de spørsmål om videre utdanning. Noen heldige fikk ta selfies også. Så fikk hun se inne på naturfaglab'en, og etterpå gikk hun til personalrommet. Der fikk hun servert kake, og Alma fra 8C underholdt med å spille et Grieg-stykke på piano. Etterpå snakket rektor om oppvekstvilkår i bydelen vår, og det ble diskusjon til slutt før SIKT fikk intervjue Erna. 

Rektor snakket om oppvekstvilkår på Heimdal

 

Høyre-lederen vil ha “spennende” skoler

Erna og Høyre mener at private skoler og friskoler er et viktig tilbud å ha for Norge som nasjon, fordi for eksempel forskere som bor midlertidig i Norge skal ha mulighet til å sende barna sine på engelskspråklig skole. Men at nærskolen er det viktigste: 

-Jeg mener selv at flest barn skal gå i den offentlige skolen og gjerne i nabolagskolen. Men at det skal være valgfrihet til å gjøre skolen litt mere spennende, ved å også kan ha friheten til velge andre typer tilbud, sier Erna. 

Vil ha ungdomsskolereform

-Vi har et helt kapittel om ungdomsskolereformen som dreier seg om evaluering, vurdering, og tilbakemeldinger, forteller Erna. Vi vil ha karakterer i skolen, men vi vil også at elevene skal få vite mer om status på hvor de er og hva de skal jobbe mer med. Den typen evaluering som er konstruktiv for å komme videre. Men vi tror også det kan være lurt at vi har karakterer for å venne seg til inntakskravene framover i tid. 

Lærere vi har snakket med på Åsheim kommenterer derimot at evaluering uten karakterer er bra fordi elevene slipper det konstante presset om å få en bra karakter, og at de lærer bedre på den måten fordi de kan konsentrere seg om hva de skal gjøre i fagene i stedet. 

Leksebevisste skoler

Erna sier hun er opptatt av at skolene skal være leksebevisste, og mener at elevene må øve for å bli gode i et fag. Hun sier at det som ofte skjer er at faglærerne lager hver sin lekseplan uavhengig av hverandre slik at elevene ender opp med fire innleveringer på samme dag.

Uenig

SIKT har undersøkt litt blant lærere og rektor på skolen om dette. Lærerne på Åsheim mener at Erna ikke er helt oppdatert på hvordan de jobber med lekser og karakterer rundt om på skolene. Det er slett ikke vanlig at lærerne har så dårlig samarbeid at elevene ender opp med mange innleveringer og prøver på samme dag, de fleste lærerne sier at vanlig praksis er å samarbeide om periodeplaner slik at innleveringer og prøver fordeles jevnt. 

Lærerne på Åsheim er også opptatt av å få fram at på vår skole legges det opp til at elevene får gjort skolearbeidet mens de er på skolen, slik at de ikke har lekser utenom skoletida. Flere lærere er også mot at karakterer skal definere hva elevene er gode til, og framsnakker det å ha en god faglig dialog med hver enkelt elev i stedet. 

Opptatt av de utenfor arbeidslivet

Voksne som står utenfor arbeidslivet og bare har fullført grunnskolen må få et tilbud om videre utdanning, mener Erna.

- Jeg er veldig opptatt av at det er 600.00 voksne mennesker som ikke har fullført videregående skole, de må begynne å få et tilbud, sier hun. Fordi arbeidslivet vårt forandrer seg og det henger igjen sammen med en annen ting, nemlig at vi mangler arbeidskraft.

Erna mener at altfor mange står utenfor arbeidslivet i Norge, og nevner årsaker som innvandring, psykiske problemer og rus. Det er viktig å gjøre noe for å få slike folk integrert inn i arbeidslivet.

 

Flere bilder fra Erna-besøket ser du her: 

 

     

 

 https://youtu.be/lNRP2KWd_dg

 

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA