Nyheter

Ungdommer mener det er håpløst å gi stemmerett til 16-åringer

Venstresida vil at 16-åringer skal få stemmerett.  Ungdommer vi har snakket med, tror det er en dårlig idé.

TEKST: Lea og Leon FOTO: https://ndla.no/subject:1:19dae192-699d-488f-8218-d81535ce3ae3/topic:2:168542/topic:2:126082/resource:1:6349

Partiene SV, Rødt, Arbeiderpartiet og Venstre mener at 16-åringer bør få stemme ved kommune- og fylkesvalg i Norge. De mener at det vil utvide det norske demokratiet.

Barneorganisasjonen Redd Barna tenker litt det samme som de fire partiene. 16-åringer kan jo for eksempel straffes for lovbrudd, så hvorfor skal de ikke få stemme på lovene? De mener at det er viktig at politikerne på Stortinget benytter seg av denne sjansen til å styrke det norske demokratiet og gi 16- og 17-åringer stemmerett.

De andre partene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, er imot å gi 16-åringer stemmerett. De mener at det er en stor endring, og at de klarer å vente 1-2 år til, for hjernen er ikke helt ferdigutviklet i den alderen, og det er få 16-åringer som for eksempel er i arbeid og betaler skatt.

Vi spurte Kristine i 8C om hva hun mener om stemmerett til ungdommer. 

- Det er jeg imot. 16-åringer er ikke voksne nok for det, synes jeg. Mange 16-åringer har rare meninger, så jeg synes ikke det er greit å senke stemmerettsalderen til 16 år, sier hun.

- Jeg mener 16-17-åringer kommer til å ha irrasjonelle meninger om hvordan samfunnet skal bli styrt. Det er også mange flere mennesker over 18 år som har mye mer erfaring enn ungdom med mye hormoner, sier Thea fra 9B.

Nei-siden, Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet, har flertall på Stortinget. Det er derfor usannsynlig at 16-åringer får stemmerett nå.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA