Nyheter

Bakgrunnen for krigen

Alle vet at det er krig i Ukraina, at folk er redde, og at folk dør. Men hvorfor er det krig?

TEKST: Isak, Oliver og David FOTO: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anti-terrorist_operation_in_eastern_Ukraine_(War_Ukraine)_(26501713354).jpg

De fleste har fått med seg at det er krig i Ukraina. Putin har sendt massevis av raketter mot byer i nabolandet, og store mengder soldater og våpen er på vei mot Kiev. Folk søker tilflukt i bomberom.

Hvorfor skjer alt dette, og hva er det Russlands president Putin vil?

For å forstå bakgrunnen for konflikten må vi tilbake til perioden mellom 1922 og 1991, da Moskva var hovedstaden i det enorme riket Sovjetunionen, som Ukraina var en del av.

Etter andre verdenskrig var Sovjetunionen og Vesten fiender, og forsvarsalliansen Nato ble etablert. Vestlige land som Storbritannia, Frankrike, USA og Norge ble med i NATO, og disse landene ble enige om å stå sammen i krign; et angrep på ett NATO-land regnes som et angrep på alle NATO-landene.

I 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning, og Ukraina ble et selvstendig land.

I ettertid har Ukraina fått lyst til å bli med i Nato. Dette vil ikke Russland, på grunn av de da føler at NATO kommer for nære de russiske grensene. Putin sier at han er redd for at NATO skal prøve å angripe Russland. Gamle Sovjet-republikker som Estland, Latvia og Litauen har allerede blitt medlemmer av NATO, og Putin vil ikke at enda en gammel venn skal bli en fiende. 

Hvis Ukraina blir medlemmer av NATO, kan USA plassere raketter og soldater i Ukraina, og Putin ser på dette som en trussel.

I tillegg kan det tenkes at Putin drømmer seg tilbake til gammel storhet. Kanskje vil han ha Ukraina fordi han vil komme nærmere makten som Sovjetunionen hadde. Nabolandet Hviterussland er allerede tett knyttet til Russland; presidenten Aleksander Lukasjenko og Putin er tette allierte og nære venner.

En annen grunn er at det er mange som snakker russisk i Ukraina, spesielt på Krimhalvøya og i regionene Donetsk og Luhansk, i motsetning til lengre vest i Ukraina det er flest Ukrainere og folk som snakker ukrainsk. Noen av de russiskspråklige innbyggerne i Ukraina føler seg mer russiske enn ukrainske. Putin prøver derfor å ta disse områdene på grunn av at mange snakker russisk der. Det er derfor han har tatt Krimhalvøya.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA