Nyheter

Hvordan blir skolen endret med ny regjering?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal være i regjering sammen og lede hele Norge. Hvordan blir skoletilbudet endret da?

TEKST: Eline og Cornelia FOTO: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stortinget,_Oslo,_Norway_(cropped).jpg

Vi har sett på hvilke endringer den nye regjeringen kommer til å gjøre på skolen.

SFO

Arbeiderpartiet vil innføre gratis SFO for førsteklassinger og lavere priser for andre barn som går på SFO, men Senterpartiet vet ikke helt om de vil innføre dette. Derfor må dette diskuteres og de må bli enige.

Skolemat

Arbeiderpartiet vil innføre at det skal bli gratis skolemat for elever på grunnskolen, fordi de vil gi elever et sunt og enkelt skolemåltid hver dag, med brødmat, melk, frukt og grønt. Dette har partiene blitt enige om å innføre gradvis.

Lærere

Mange lærere i norsk skole mangler lærerutdanning, og derfor synes Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det er noe viktig de må snu på. De vil gjøre sånn at alle elever har lærere rundt seg med bra kompetanse sånn at det blir lettere å lære. Partiene vil også lage en ny rekrutteringskampanje rettet mot menn sånn at det blir like mange mannlige lærere som kvinnelige lærere på skolene, og slik at elevene med forskjellige kjønn føler seg komfortabel rundt lærerne. 

Læring

Arbeiderpartiet vil gi elevene mer praktisk læring i grunnskolen, ved å vektlegge praktiske ferdigheter i alle fag, også de teoritunge. Da må skolen ha gode rom og utstyr for praktisk læring og lærerne få kompetansepåfyll i praktisk undervisning.De vil jobbe for at elever skal på fysisk aktivitet hver dag og iverksette tiltak for at gutter skal lykkes bedre i grunnskolen.

Kilder:

https://www.nrk.no/norge/enige-om-ny-skolepolitikk_-ap-og-sp-vil-skrote-firerkrav-i-matte-1.1567769   

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/skole/

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/skolemat-og-skolefrukt/

https://www.senterpartiet.no/politikk/A-%C3%85/politisk-sak/skole

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA