Nyheter

Søppelet flyter i skolegården

Særlig på mandager ligger det mye søppel på bakken. Nå er elever lei av å se glasskår og plast rundt Åsheim ungdomsskole.

TEKST OG FOTO: Lea og Kristine

SIKT erfarer at mye av søppelet blir kastet på bakken av ungdommer på kvelden etter skoletid. Det er mest i helger at skolegården blir forsøplet av mange ungdommer som møtes seint, og dette bærer mandagene preg av. Mye av søppelet havner i skolegården, men det er også litt i skogholtet mellom skolen og Coop Extra. 

Mange elever sier at de synes søppelet er et stort problem, og mener at ungdommene bør skjerpe seg.

– Jeg synes folk bør klare å kaste søppelet sitt. Det er stygt å se på og dårlig for naturen, sier en elev.

– Har du selv kastet søppel i skolegården?

– Nei, det har jeg ikke gjort.

Noen kaster søppel på bakken selv om det er en søppelkasse rett ved siden av. Det er søppelkasser i nærheten av de fleste inngangene på Åsheim ungdomsskole.

Mye av søppelet blir plukket opp av vaktmesteren på skolen, men det er ofte litt som blir liggende igjen på bakken – for eksempel glasskår, som er vanskelig å fjerne helt.

Vi spør en elev om hun har noen ideer til hvordan vi kan forminske søppelproblemet.

– Nei, det har jeg ikke, sier eleven, som aldri har sett noen kaste søppel på bakken i skoletida.

– De som ikke bryr seg om søppelet, bør kanskje tenke på at andre synes det er dumt og ekkelt å se på. Vi kan snakke mer om det på skolen, så de skjønner at de egentlig burde bry seg. Bakken er ikke noen bra plass og ha søppelet sitt, sier en annen.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA