Nyheter

Malea påvirker Trondheim-ungdommens hverdag

Elevrådsleder Malea er med i Ungdommens bystyre. I dette intervjuet forteller hun om hva de driver med.

TEKST: Christopher og Kenny

Ungdommens bystyre (UB) er en organisasjon i Trondheim kommune der ungdommens meninger kan bli hørt. Malea har vært medlem av denne organisasjonen i omtrent tre år.

- Jeg ble med i Ungdommens bystyre fordi jeg ville gjøre en endring, forteller Malea.

Hun ville ta opp viktige saker som hun hadde vært opptatt av allerede før hun ble en del av ungdomsorganisasjonen.

- Hva er din rolle i Ungdommens Bystyre?

- Jeg er en vanlig medlem i Ungdommens Bystyre. 

- Er det noen krav for å bli med i UB, eller hvordan kan man bli med?

- Du må være 13 år, og du må minst gå i 8. klasse for å være med i Ungdommens bystyre, men det er ikke noe andre krav enn at du må være mellom 13 og 18 år gammel.

- Hva gjør dere i Ungdommens Bystyre?

- Medlemmer i Ungdommens bystyre tar opp problemer som de vil skal løses, eller så kan vi snakke om forskjellige ting som vi vil skal endres i samfunnet. Det er med elever fra de fleste skolene i kommunen, og det er et sted der saker ungdommer bryr seg opp, kan bli tatt opp. Gjennom UB blir meningene til ungdommer hørt av politikerne som tar avgjørelser.

- Har Ungdommens bstyre gjort noe spesielt?

Vi har vært med på å jobbe med den nye læreplanen, Fagfornyelsen, og å påvirke metrobussene. Vi er også involvert i planlegging av fotballbaner, og vi hjelper til med SteinSaksPapir-prosjektet, som skal gjøre at det blir mindre mobbing på og rundt skolene. 

- Hvordan påvirker UB hverdagen din?

- Det er jo møter, og jeg får mange gode venner der. Det er artig å få være med på å påvirke, og det er morsomt fordi det er mange ungdommer med meninger og felles interesser som møtes på møtene.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA