Nyheter

Tester ut Åsheim 2.0

De to kommende ukene skal elevene på Åsheim ungdomsskole prøve ut det som kan bli framtidas skolehverdag.

Helt siden Fagfornyelsen ble innført i august 2020, har utviklingsgruppa på Åsheim ungdomsskole pønsket på hvordan den nye læreplanen kan gjøre elevenes skoledag enda bedre. Alle lærerne og elevene ble i tillegg tatt med på råd i hver sin innovasjonscamp i fjor høst.

LES OGSÅ: Ideer fra elevene skal gjøre Åsheim bedre

Nå har mange av ideene blitt samlet i en mulig løsning: Åsheim 2.0.

Kjernen i Åsheim 2.0 er at elevene skal lære om ett tema i flere fag, slik at de får oppleve hvordan alle fagene henger sammen med hverandre. Nå skal de klassiske 45-minuttersøktene med brå overganger mellom vidt forskjellige emner - som algebra, Knut Hamsun og seksualitet - byttes ut med en mer fleksibel timeplan og tverrfaglige opplegg som handler om ett relevant tema. For hvorfor skal ikke artikkelen du skriver i norsk, handle om temaet du lærer om i naturfag, og hvorfor skal ikke tegningen du samtidig tegner i kunst og håndverk, være en illustrasjon som passer til artikkelen? Og hvorfor skal ikke alt arbeidet med denne artikkelen bolkes og foregå i løpet av tre sammenhengende dager, der norsk-, naturfags- og kunst og håndverk-læreren er til stede?

I uke 18 og 19 skal Åsheim 2.0 testes ut. Under denne piloten skal elevene på 8. trinn lære om temaet penger i både norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, kunst og håndverk og utdanningsvalg. Her deltar altså alle fag unntatt språk- og valgfag. Lærerne på 9. trinn har valgt temaet fritid, mens 10. trinn skal rette søkelyset mot mobiltelefonen i de fleste fagene. 

Prøveprosjektet skal evalueres av både elevene og lærerne på Åsheim før det eventuelt blir den nye normalen fra skolestart i august.

Dersom Åsheim 2.0 blir en suksess, vil elevene, lærerne og utviklingsgruppa samarbeide om å lage et årshjul med seks faste tema per trinn. Da vil framtidige elever ved Åsheim ungdomsskole lære om de samme 18 temaene i løpet av årene på ungdomsskolen.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA