Nyheter

Written by SIKT på Åsheim on .

Strenge koronaregler hjemme hos elevene

SIKT har undersøkt hva Åsheims elever får lov til å gjøre under koronautbruddet.

TEKST: Nour el Houda Berghout FOTO: skjermdump fra Google Skjemaer

Regjeringen har som kjent innført strenge regler for sosial kontakt for å bremse spredningen av koronaviruset. Når mennesker som ikke bor sammen, møtes inne, skal de holde minst to meters avstand. Utendørs kan bare fem personer fra forskjellige husstander samles. Alle med forkjølelsessymptomer skal holde seg inne til de har vært helt friske i en dag.

SIKT har undersøkt hvordan reglene er hjemme hos elevene på Åsheim ungdomsskole. Vi stilte elevene fem spørsmål om hjemmeregler i programmet Google Skjemaer. 39 anonyme elever, omtrent ti prosent av alle elevene på Åsheim, deltok frivillig i undersøkelsen.

Svarene viser at mange mødre og fedre har enda strengere regler enn regjeringen, for eksempel når det kommer til å oppholde seg ute med eller uten venner.

38,5 prosent av de spurte elevene svarer blant annet at de får lov til å gå ut "ganske sjelden" eller "aldri". Bare én av fem får lov til å ha eller dra på besøk; for godt over halvparten er dette forbudt. Hele 23,1 prosent får ikke lov til å møte én venn ute. 

Her ser du alle spørsmålene og resultatene fra undersøkelsen:

1. Får du lov til å gå ut?
2. Får du lov til å være ute sammen med én venn?
3. Får du lov til å være sammen med mer enn én venn ute?
4. Får du lov til å dra på besøk til venner?
5. Får du lov til å ha besøk av venner?