Nyheter

Written by SIKT på Åsheim on .

Ikke lenger nynorskkarakter på 8. og 9. trinn

Fra sommeren 2020 får sidemål mindre status på ungdomsskolen.

TEKST: Frida Skarpnes og Leah Pedersen FOTO: Leah Pedersen

Det er læreplanen som bestemmer hvordan skolehverdagen til alle elever i Norge skal være. Nå innføres snart en ny læreplan som heter Kunnskapsløftet 2020, og det er mange endringer fra forrige læreplan. 

En av de største endringene dreier seg om nynorsk. Det skal ikke lenger gis en egen karakter i sidemål på 8. og 9. trinn. Fra sommeren 2020 skal karakteren i norsk skriftlig handle om både bokmål og nynorsk. På 10. trinn skal elevene fortsatt få karakterer i sidemål, men lærerne skal fra nå ta hensyn til at elevene har jobbet mindre med nynorsk, når han/hun gir karakterer i faget.

Ved skriftlig eksamen i fjor fikk norske elever i snitt karakteren 3,5 i hovedmål og 3,1 i sidemål.

Mange mener at sidemål med disse endringene mister noe av sin status. Noregs Mållag er blant dem.

Elevene stråler

SIKT har snakket med flere elever på skolen om endringen, og alle er fornøyde med at det nå blir færre - og kanskje bedre - karakterer i sidemål.

Emil i 8B forteller at han ikke liker nynorsk, og han er derfor glad for at det nå blir forandringer.

- Det er bra, for jeg er ikke noe glad nynorsk. Det er et ganske ekkelt fag, sier klassekameraten John Einar glad.

Vi har intervjuet Nora og Ingeborg fra 8.trinn, og de mener at det er bra fordi de ikke liker nynorsk. 

- Hva skal vi med nynorsk, liksom? spør Nora engasjert.

Tilfredse lærere

Også lærerne SIKT har snakket med, er positive til endringene.

- Det er positivt at det ikke er egne karakterer i sidemål på 8. og 9. trinn. Alt i alt synes jeg den nye læreplanen er bedre enn læreplanene vi har hatt tidligere, oppsummerer norsklærer Lisbeth Bolme fornøyd.

En annen norsklærer, Mikkel Salcedo-Hokstad, synes også fornyingen av skolen er god.

- Det er mange forandringer i Kunnskapsløftet 2020 som kommer til å gjøre skolehverdagen både morsommere, mer lærerik og nyttigere for elevene. For min del kunne vi gjerne kuttet ut flere karakterer, men å slå sammen karakterene i hovedmål og sidemål på 8. og 9. trinn er et steg i riktig retning, sier han.

Gradvis innføring

2006-kullet og 07-erne, som begynner i 8. klasse til høsten, tar i bruk den nye læreplanen allerede i august 2020.

2004- og 2005-kullet kommer aldri til å oppleve Kunnskapsløftet 2020 på ungdomsskolen. De bruker nemlig den gamle læreplanen til de går ut av Åsheim.