Nyheter

Written by SIKT på Åsheim on .

Ber lærerne ta miljø-ansvar

Elevrådsleder Arina mener lærerne er "miljøverstingene" på skolen, og ber dem bytte ut ark og laminering med digitale plattformer.

TEKST/FOTO: Malea Berre 

Hver dag deles det ut enormt mange papirark i de fleste klasserommene på Åsheim ungdomsskole. Så fort timen er over, går mange av arkene rett i søppelkassa. Eller enda verre: De havner på gulvet eller ute i skolegården.

Elevrådsleder Arina Orami fra 10B synes lærerne på flerbruksskolen Åsheim er for sløve med tanke på miljøsaken.

- Hva er vitsen med å kopiere ut ark når vi ikke engang tar vare på dem? Det verste er at arkene lærerne kopierer ut, ofte bare blir brukt én gang. Det er unødvendig, mener hun.

Mener løsningen allerede finnes

Hun har en god idé til hvordan vi kan bruke mindre papir og gjøre skolen enda mer miljøvennlig.

- Vi har Google Classroom, som fungerer veldig bra. Det er både praktisk og miljøvennlig å dele ut arkene digitalt i stedet for å printe og kopiere. I tillegg har vi infoskjermer rundt om på skolen, som lærerne kan dele informasjon om for eksempel nyttårsball på. Meldinger til foreldre kan gå via Meldeboka, så det er unødvendig å sende med oss ark hjem, sier hun.

Hun nevner modulplaner, tekster og oppgaveark som eksempler på ting som like gjerne kan legges ut på Classroom. 

- Mener du at vi skal slutte helt å bruke ark på Åsheim?

- Nei, absolutt ikke. Vi er jo faktisk en skole, så vi må jo bruke ark noen ganger, men jeg mener at vi kan spare de arkene som vi bare skal bruke én gang, til viktigere anledninger. Det er sikkert fortsatt nødvendig å bruke ark til for eksempel prøver som ikke kan gjøres på Chromebook, svarer hun.

Elevrådet trenger hjelp fra lærerne

- Er det ikke elevrådet som har ansvar for å gjøre Åsheim til en flerbruksskole?

- Elevrådet har tatt ansvar ved å gjøre Åsheim til en flerbruksskole. Nå trenger vi masse støtte fra de voksne på skolen. Lærerne er faktisk miljø-verstingene når de kopierer ut hundrevis av ark og i tillegg laminerer mange av dem hver eneste dag. Lærerne må skjerpe seg, sier Arina, før hun begrunner hvorfor det er så viktig at lærerne blir med på miljøbevegelsen:

- De er de største forbildene på skolen, og miljø er faktisk et tema vi ungdommer bryr oss om. Lærerne har også ansvar for å lære oss elever å bli miljøbevisste. Da blir det dumt at lærerne ikke er villige til å gjøre en liten forandring selv. Tenk hvor mange ark og hvor mye plast som kan bli spart hvis lærere på Åsheim, i Trondheim og over hele Norge blir flinkere til å bruke digitale plattformer, sier hun.

Fortjente flerbruksskoletittelen

Under 8. trinns skolesamling i forrige uke ble Åsheim offisielt utropt til Norges første flerbruksskole av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Til tross for det høye papirforbruket på skolen mener elevrådslederen at den utmerkelsen er fortjent.

- Ja, absolutt. Elevrådet tok i fjor initiativ til det, og vi har gjort store endringer på skolen allerede. Men hvis vi skal fortsette å bli bedre, må vi gjøre noen kraftige tiltak når det gjelder kopiering av ark, sier hun.