Nyheter

Written by SIKT på Åsheim on .

- Skolen skal ikke se ut som en godteributikk

Men det finnes ifølge rektor ingen klare regler for hva som er lov av mat, drikke, snacks og søtsaker på Åsheim.

TEKST: Nora Rosø-Kjeka og Leah Pedersen ILLUSTRASJONSFOTO: Nora Rosø-Kjeka og Malea Berre

Mange elever er forvirret over reglene for mat på skolen. Noen lærere sier ja til usunne varer, som elevene ofte har handlet på Extra i lunsjpausa. Andre sier nei og inndrar brusflasker, kjekspakker og skoleboller. 

Det er altså lett å bli usikker på hva som er innenfor og utenfor reglementet.

Ingen klare regler

Vi intervjuet derfor rektor Anne Gellein og avdelingsleder Frode Bjørgmo Strømsvik for å finne ut hva som egentlig er reglene for mat, drikke, snacks og godteri i skoletida.

- Det er ikke skrevet ned noen regel om hvilke mat- og drikkevarer elevene har lov til å ha med til skolen, men det betyr ikke at det er lov å ha med godteri og brus. Vi lærer opp elevene til å ha gode vaner, og skolen skal ikke se ut som en godteributikk, svarer rektor Anne.

- Men hva gjør dere om dere om dere ser en elev som spiser godteri eller drikker brus?

- Hvis vi ser en elven som spiser godteri eller drikker brus, så ville i hvert fall vi tatt det fra eleven. Men det kommer nok an på hvilken lærer som ser det, sier Anne og Frode.

Flere elever SIKT har vært i kontakt med, har denne høsten fått inndratt usunne varer i friminuttene. Elevene har fått tilbake varene etter siste time.

Hva med mat midt i timen?

Det er også mange elever som lurer på om det er lov å spise eller drikke i timen. Ledelsen svarer at spising som hovedregel skal foregå i friminuttet og ikke i timen, men at også dette er opp til hver lærer å bestemme.

- Hvis en elev er veldig, veldig sulten, så skulle han eller hun i hvert fall fått lov til å spise litt av matpakken sin. Hvis du er sulten, går det ut over konsentrasjonen. Derfor er det veldig viktig å spise god frokost og lunsj, sier Anne og Frode.

Ledelsen påpeker at Åsheim skal være kunnskapsorienterte også når det gjelder kosthold og helse:

- Hvis du spiser godteri hver dag, går det utover deg og ikke oss. Men vi bryr oss likevel og vil lære opp elevene til å få sunne vaner.

Ulike synspunkter blant elevene

Vi snakket også med noen elever om hva de synes om godteri på skolen, og hva de synes om svarene fra ledelsen.

Noah fra 8. trinn mener godteri bør være tillatt på skolen.

- Godteri bør være lov. I 10. klasse, når de har tentamen, får de lov til å drikke brus og spise godteri og hva de vil. Lærerne får spise hva de vil i pausene sine hver dag, så hvorfor skal ikke vi få gjøre det? spør han.

Medelev Sanne er ikke enig i det. 

- Godteri er negativt for læringen, for konsentrasjonen kan forsvinne hvis vi elever får spise hva vi vil. Det er bra at lærerne passer på hva vi spiser. Vi ungdommer har godt av å lære litt, for noen ganger er vi veldig dumme, ler hun.

Selv om Noah vil at godteri skal bli lovlig, er han enig med ledelsen i at elevene ikke bør spise midt i skoletimen.

- Men hvis vi er veldig sultne, bør vi få lov. Det er kleint når magen rumler i klasserommet, ler Sanne. 

Til slutt spør vi elevene om de selv spiser søtsaker på skolen.

- Ja, svarer Noah kontant.

- Nei, smiler Sanne.