KOMMENTAR: Helsesykepleieren bør være her hele tiden

- Helsesykepleieren er en veldig god person å snakke med, men det hjelper lite de dagene hun ikke er på Åsheim, skriver Astrid Berge Mjølhus.

KOMMENTAR: Astrid Berge Mjølhus

Ungdommer i dag trenger en voksen å snakke med, men vår voksne kan ofte ikke snakke med oss, fordi hun bare jobber her omtrent halvparten av uka. Jeg mener at hver skole bør ha en helsesykepleier (helsesøster) til stede hver eneste dag hele skoleåret.

Sånn er det ikke på Åsheim. Skolesykepleier Trine Wollan jobber bare rundt 50 prosent på skolen vår. Hun er en veldig god person å snakke med, men det hjelper lite på tirsdager, torsdager og mange fredager, for da er hun ikke på Åsheim.

Nesten alle elevene vil at skolesykepleieren vår skal være her mer. Men det velger dessverre ikke kommunen å bruke penger på.

Mer stress

Ny statistikk viser ifølge Tidsskriftet.no at ungdommer i alderen 13 til 16 år utsettes veldig mye for stress og trenger noen å snakke med. Da er det enda viktigere at vi har en voksen som er her og kan snakke om noe annet en skolefag. Stress skyldes ofte nettavhengighet, og derfor er vår generasjon svært utsatt for dette.

Lærerne snakker hele tiden om at vi elever utvikler oss som mennesker, spesielt på ungdomsskolen, da mange er i puberteten og skal lærer å kjenne oss selv. I tillegg skjer det ofte ting vi trenger å snakke om. Mange elever vil ikke snakke med foreldrene eller lærerne sine om helt private ting som skjer på skolen eller med kroppen. Da er godt å vite at helsesykepleieren har taushetsplikt når du bare vil få noe ut, men ikke vil at noen skal vite det.

Mange elever - nok penger

Her på Åsheim Ungdomsskole er vi nesten 400 elever. Når vi er så mange, synes jeg kommunen skulle ta seg råd til at i hvert fall én skolesykepleier var på skolen vår hele tiden.

Er det så mye å be om at Trondheim kommune gir Åsheim ungdomsskole en helsesykepleier som er her 100 prosent? Kanskje de kunne spart det inn på rundstykker under møtene sine - eller VM-søknader. I fjor gikk kommunen uansett 440 millioner kroner i overskudd.

Det er mange helsesykepleiere, det.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA