- Fortsetter vi som nå, kan vi si ha det til den norske sommeren

Det skriver Linus i 9C, som mener at vi bør gjøre mer for å stoppe klimaendringene.

KOMMENTAR: Linus FOTO: Mathias

Når ferskvannet fra smeltende isbreer blander seg med salt vannet, blir det mindre salt i saltvannet. Noe som fører til at havet holder varmen dårligere. Når varmen holdes dårligere, kommer det naturlig mindre varmt vann gjennom golfstrømmen. Dette fører til at Skandinavia får mindre varmt vann fra golfstrømmen. Hvert år slipper vi mennesker ut 43 milliarder tonn co2 i året. Dette må halveres. For å stoppe dette må vi gjøre drastiske endringer når det kommer til utslippene våres. Her er flere måter vi kan drastisk redusere våre co2 utslipp og co2 fotspor i verden. 

Vi må ta offentlig transport på alvor

Vi kan begynne mer med offentlig transport. Du kan ta bussen når du skal til byen for å kjøpe deg klær eller møte en venn. Vi kan dytte dem store politiske partiene til å ta offentlig transport på alvor, spesielt i Høyre politikken der dem er mest opptatt av motorveiene sine. Trenger du virkelig å kjøre ned på jobben i byen i bilen din, ikke egentlig (er noen tiltak). Vi kan helt fint ta i bruk offentlig transport og vi kan jobbe hardere for å gjøre det lettere å velge offentlig.

Noen vil nok argumentere om at for dem som bor på landet ikke har så lett tilgang på offentlig transport, og at for dem er ikke dette en reell løsning. Men her er det ikke nevnt at vi skal nekte dem bilen eller traktoren sin. Men jeg tviler på at dem som bor på landet behøver å dra på butikken flere ganger i uken, jeg tviler på at dem gjør det. Men i storbyene drar Nordmannen på butikken flere ganger om dagen, ikke alltid kjørende men ofte.

Mer effektiv og grønn transport mellom byene og landene

Vi kan fly mindre. Hvert år slipper vi ut 900 millioner tonn Co2 på å fly. Vi trenger ikke en tur til Spania hver sommer, vi kan fint nøye oss med det vi har her i Norge. Staten kan gjøre det lettere å velge toget, vi kan elektrifisere og legge dobbeltspor på dem mest populære strekningene i Norge. Vi kan også legge opp til nattog til andre land i Europa, likt som Sverige og Danmark. Tenk deg hvor deilig det ville vært å sovne i Oslo og våkne i København eller Berlin.

Det å fly er blitt så lett og billig. Det er helt sant, lett og billig er det. Men det burde bli lettere og billigere å velge grønn transport, i dette scenario tog. Akkurat nå er vårt tognettverk for dårlig. Vi har ikke noe effektivitet på det. Nettverket er ganske likt nå som det var like etter det bli bygd. Men Norge burde og i mine øyne skal bygge ut dette nettverket, effektivisere det og ikke selge det ut til den private sektor (referanse til hva høyre regjeringen gjorde med nsb). 

Mat med grønnere bakgrunn

Butikkene kan legge opp til flere bærekraftige matvarer. Kjøtt som er høyere opp i næringskjeden krever flere ressurser under produksjon. En ku trenger mye matt og mye vann som vi ellers kunne distribuert til andre mennesker som behøver det mer. Kuene raper eller fjerter også ut mye klimagasser. Den farligste av disse gassene er metan. Denne gassen dannes i vomma (en av dem fire magene) til kuen. Metan er 25% mer skadelig for klimaet enn co2.

Noen vil nok også si at mye av plantene vi dyrker, dyrker vi bare for dyrene. Og da noen planter vi mennesker ikke kan spise. Når vi dyrker disse samme plantene over og over igjen på samme jord ødelegger vi jorden. Og dette er jo forsåvidt sant og det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Mange bønder vil nok også miste jobbene sine om vi skal spise mindre kjøtt, og sånn er det. Man kan ikke vinne noe på alt, man må ofre noe.  

Vi kan kvitte oss med oljen

Norge har ikke behov for oljen, økonomien vår vokser enda. Når Norge fant oljen innførte vi en løsning som heter oljefondet i stedet for å pumpe all oljeinntekter rett inn i statsbudsjettet. Hvordan funker da dette oljefondet? Alle inntekter vi får fra vår olje putter vi inn i oljefondet, mye av disse pengene bruker vi også for å investere i utenlandske aksjer og eiendommer. Oljefondet har lov til å investere i alle land bortsett fra Norge, dette er fordi vi kan skape uro i vår økonomi om vi putter alle pengene i oss selv. Hvert år kan staten bare bruke 2% av verdien på oljefondet i statsbudsjettet, noen ganger hender det at litt mer blir brukt men det er veldig sjeldent og oftest under en situasjon som pandemien.

Om vi skal kutte ut oljen ryker det også mange jobber. Det er riktig. Men dem har hatt en lang utdanning der dem har lært mye. Dermed kan vi lett lære dem opp til å jobbe i områder som helst er grønne.

Spiller det noen rolle?

Noen vil nok også mene at Norge slipper ut så lite co2 at hvis vi kutter våre utslipp har det ingenting å si. Og dette er helt feil. Noen må finne ut hvordan man skal gjøre det, og dette er mye lettere i et lite land som Norge som har penger og mye av nødvendig infrastruktur. Norge har utdanningsmulighetene. Norge har stabil infrastruktur. I Norge er det utrolig lett å starte et eget firma. Dette er alle ting som er nødvendig for å etablere en grønn utvikling drevet i samarbeid med staten og den private sektor. Den private sektor må stå for utviklingen, dem må finne løsningene mens staten må innføre det, dem få det på plass.

Oppsummering 

Om vi ikke setter ned foten nå mister vi noe vi har noe så nært. Norge gjøre det lettere å velge grønt, både når det kommer til mat og transport. Norge har det som skal til, vi bare få tatt det i bruk.  Det er mer seriøst enn det vi er klar over, politikerne mykner sannheten ut og nærmest glemmer problemet.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA