Ideer fra elevene skal gjøre Åsheim bedre

I forrige uke hadde hele skolen innovasjonscamp. På 8. trinn har to av elevenes ideer allerede blitt realisert.

TEKST: Lukas Rystad Isdahl

Tirsdag i forrige uke hadde elevene på alle de tre trinnene og i alle de ni basene på Åsheim ungdomsskole innovasjonscamp. Målet med innovasjonscampen var å få ideer fra elevene til hvordan Åsheim kan bli en enda bedre ungdomsskole.

Lærerne fikk hjelp fra organisasjonen Ungt entreprenørskap til å planlegge innovasjonscampen.

Elevene jobbet i team og fikk et oppdrag. Oppdraget gikk ut på å komme på og utvikle en idé til hvordan skolen kan utvikle seg videre.

- Vi gjorde det fordi vi har lyst til å bli enda bedre, og da er det kjekt å få noen gode ideer fra elevene. Det er tross alt de som best vet hvordan det er å være elev her. I tillegg er det fint at elevene får oppleve at de påvirker sin egen skolehverdag, sier Mikkel, som er lærer på 8. trinn.

Postkasse for anonyme innspill

Elevene kom med mange gode ideer på innovasjonscampen. Noen av ideene var enkle og kunne gjennomføres raskt.

I 8C foreslo elevene Aslak, Ina, Mia og Simon å ha en låsbar postkasse i basen, der elever kan skrive spørsmål og komme med innspill som de har. Lappene kan være anonyme eller ikke, og de skal leses av lærerne.

8C har nå fått en slik postkasse i klasserommet.

- Jeg synes det var ganske fint at vi fikk en postkasse. Da kan vi si hva vi mener anonymt, og da blir det mye lettere for mange å si ifra om ting, sier Aslak.

Postkassa kom faktisk på plass onsdag 2. desember, allerede dagen etter innovasjonscampen.

- Det gikk fort. Det gikk veldig fort! smiler Aslak.

BaseQuiz skal motivere

Et annet team i 8C, med Odin, Frida, Natalie og Storm, foreslo en såkalt BaseQuiz mellom alle basene på trinnet.

- Det handler om at i slutten av en periode skal alle basene kjempe mot hverandre om temaer som de har lært om i den perioden, forteller Odin og Storm.

Den første BaseQuizen blir gjennomført mandag før juleferien. Der kommer det spørsmål fra alt elevene har lært om denne høsten.

- Den basen som vinner quizen, får en pokal. Poenget er å motivere elevene fordi det blir artigere å lære når man kan vinne en pokal, sier de to guttene.

På pokalen, som skolen har skaffet, står det “Regjerende mestere i BaseQuiz”. Den første BaseQuizen blir arrangert den siste mandagen før juleferien.

Store ideer

Det kom også noen større og mer drastiske ideer på innovasjonscampen. En gruppe på 10. trinn foreslo for eksempel å endre timeplanen, slik at det blir flere fagdager og lengre skoletimer i stedet for korte enkelttimer og en oppstykket skoleuke. 

Dette teamet mente også at elevene oftere bør få velge hvordan de skal jobbe med et fag. De foreslo at trinnets tre norsklærere for eksempel kan tilby tre forskjellige opplegg på én og samme fagdag, og at elevene kan velge det opplegget de vil. 

- Jeg synes det er en god og spennende idé, men den krever litt planlegging. Den og mange andre små og store ideer blir med når vi skal planlegge framtidas Åsheim, sier Mikkel.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA