Slik blir skolen når den åpner igjen

I neste uke får vi sannsynligvis vite når Åsheim åpner. Udir og Fhi har laget en “veileder” for hvordan åpningen kan skje på en trygg måte. 

TEKST: Emilie Brattli FOTO: redaksjonen

Vi vet fortsatt ikke når Åsheim ungdomsskole åpner igjen. Mandag sa kunnskapsminister Guri Melby (V) at en avgjørelse vil bli tatt i neste uke, og regjeringen har hatt et klart mål om å få alle elever tilbake på skolen før sommerferien.

Siden pandemien neppe er over på en stund, vil Norge prøve å gjøre det slik at elever kan få gå på skolen på en trygg måte. Utdanningsdirektoratet (Udir) og Folkehelseinstituttet (Fhi) har laget en veileder som ungdomsskolene kan bruke for å åpne på en trygg måte. 

De tre hovedtiltakene i veilederen er disse: 

  • Syke personer skal ikke være på skolen.
  • Alle må ha god hygiene.
  • Elever og ansatte må ha minst mulig fysisk kontakt.
Syke personer kan ikke være på skolen

Det viktigste tiltaket er ifølge Utdanningsdirektoratet at syke elever og ansatte ikke kan komme på skolen. Personer som har symptomer på sykdom, må være symptomfri i minst ett døgn før de kan komme på skolen, og alle som har fått påvist covid-19 eller vært i kontakt med noen som har viruset, må være i isolasjon eller karantene, og kan derfor selvfølgelig ikke komme på skolen. Hvis en elev eller ansatt får sykdomssymptomer mens de er på skolen, blir de sendt hjem umiddelbart, og frarådes å ha fysisk kontakt med noen eller å ta fellestransport som buss.

Elever med kroniske sykdommer som ikke er ekstra utsatt for covid-19-viruset, kan møte på skolen slik som vanlig. Noen av disse sykdommene er diabetes, velkontrollert astma, allergier, epilepsi, og downs syndrom. 

God hygiene

God hånd- og hostehygiene er også et veldig viktig tiltak for å stoppe smitte, og vil bli lagt mye vekt på. Elever og ansatte vil måtte vaske hendene når de kommer til og drar fra skolen, før og etter de spiser, og etter de kommer inn i bygningen. Alkoholbaserte håndvaskmetoder, som Antibac, er en mulighet dersom håndvasking ikke er mulig, men er ikke like bra som faktiske å vaske hendene. 

Minimalisering av kontakt

Det å minske fysisk kontakt med andre er også et viktig tiltak for å gjøre smittefaren minst mulig, og det anbefales derfor å ikke være flere enn omtrent 20 elever i en gruppe, og å ha faste grupper i alle fag gjennom hele dagen. Det må være en meter avstand mellom elever og ansatte til enhver tid, inkludert i friminutt og under lunsj. I friminutt og pauser anbefales det også at elevene har fri på forskjellige tidspunkt og at de begrenser grupper til maks fem personer. Håndhilsing og klemming bør unngås, men om fysisk kontakt er helt nødvendig er det viktig at man vasker hendene etterpå. 

Noen andre tiltak og anbefalinger for å unngå fysisk kontakt er: store grupper bør unngås, trengsler i garderober, innganger og på toalettet bør unngås, og det anbefales å øke uteundervisning og uteaktiviteter.

Spesielle tiltak i kreative og fysiske fag

Man må skifte i store rom, eller eventuelt skifte hjemme før kroppsøving, hvis det er en mulighet. Dusjing bør utsettes til man kommer hjem, men om det er helt nødvendig kan elever deles inn i mindre grupper. Utegym anbefales, og sporter med kroppskontakt må unngås.

I musikk er det viktig å unngå å dele blåseinstrumenter med flere elever. I tillegg må alle instrumenter som blir brukt av hendene, vaskes der de ble berørt etter bruk.

Undervisning i mat og helse bør gjennomføres på en alternativ måte, for eksempel som hjemmelekser. Mat som tilberedes uten varmebehandling bør unngås, i tillegg til at håndhygiene og kjøkkenhygiene bør legges mer vekt på når man tilbereder mat.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA