Hva skjer med lekser?

Leserinnlegg: Lekser har vært en del av skolehverdagen i lang tid, men mange elever og foreldre stiller spørsmål ved om de faktisk er nødvendige. Det er på tide å vurdere om lekser bør være borte fra skolen.

TEKST: Daniel

For det første kan lekser føre til stress og angst hos elever. Mange elever føler at de ikke har nok tid til å fullføre leksene etter en lang skoledag, og dette kan føre til søvnmangel og stress. I tillegg kan elever som sliter med å fullføre leksene føle seg mindreverdige og miste motivasjonen til å lære.

 

For det andre kan lekser føre til ulikhet mellom elever. Noen elever har mer støtte hjemmefra enn andre, og dette kan føre til at noen elever har en fordel når det gjelder å fullføre leksene. Dette kan også føre til at elever som ikke har støtte hjemmefra, som for eksempel elever med foreldre som ikke snakker norsk, kan falle bak.

 

For det tredje kan lekser være ineffektiv for læring. Studier viser at elever lærer bedre når de får undervisning og veiledning fra en lærer, og at lekser kan være en mindre effektiv måte å lære på. Lærere kan heller bruke tiden i klasserommet til å gi elevene mer veiledning og støtte.

 

Til slutt kan det være mer produktivt å bruke tiden etter skoletid på andre aktiviteter som kan bidra til elevenes utvikling, som sport, musikk eller frivillig arbeid. Dette kan hjelpe elevene med å utvikle ferdigheter som samarbeid, ledelse og kommunikasjon.

© Copyright 2018 SIKT på Åsheim
Levert av Rena Media DA